onderwijs.

De belangrijkste taak van de Legal Tech Alliantie is de samenwerking tussen de hogescholen op het gebied van Legal Tech onderwijs. Bij alle onderwijsinstellingen zijn er diverse initiatieven op dit vlak en we kijken bij elkaar mee naar deze ontwikkelingen, leren van elkaar en ondersteunen elkaar waar mogelijk. Uitgangspunt is immers dat al deze onderwijsinstellingen met publiek geld worden gefinancierd en dat we dat zo efficiënt mogelijk inzetten. Daarnaast ontwikkelen we "eindtermen" op het gebied van Legal Tech, zodat iedere HBO jurist op het moment van afstuderen over precies die kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn als startende professional. 

Dat zijn ondermeer kennis op het gebied van het ICT-recht en Privacyrecht en vaardigheden op het gebied van werken met digitale systemen, zoals beslisondersteuning en document assembly.

Enkele bronnen Legal Tech

  • N. Ausems, J. Bulles en M. Lokin, Wetsanalyse. Den Haag: Boom Juridisch 2021
  • S.l. Gellaerts & C.M. Jobse, Inleiding ICT en recht, Deventer: Wolters Kluwer 2022
  • N. Goudswaard, R. Land, I. Timmer, Organisatiewijs. Wat elke juridische professional moet weten over werken in, voor en met organisaties. Den Haag: Boom Juridisch, 2022
  • I. Timmer, Databeheer en legal tech: Een inleiding voor het hoger juridisch onderwijs, Den Haag: Boom Juridisch 2019
  • ISO-norm 25010 In de ISO-norm 25010 staan acht kwaliteitskenmerken voor software opgenomen. Gebruiksvriendelijkheid is één van deze acht kenmerken en bevat zes subkenmerken die zich specifiek richten op de interactie tussen gebruikers en een product