onderzoek.

Bij diverse HBO Rechten opleidingen wordt onderzoek gedaan naar aspecten van digitalisering en recht en de rol die legal tech daarbij speelt. Onderzoek aan hogescholen wordt vaak gedaan vanuit een lectoraat. Hieronder volgt een overzicht van diverse lectoraten bij verschillende HBO Rechten opleidingen die zich bezighouden met aspecten van legal tech.

Lectoraten op het terrein van Legal Tech

Juridische Hogeschool Avans & Fontys
Lectoraat Recht en Digitale Technologie
Lector: Colette Cuijpers

Haagse Hogeschool
Lectoraat Cybercrime en Cybersecurity
Lector: Rutger Leukfeldt
Lectoraat Cybersecurity an Cybersafety
Lector: Marcel Spruit

Hanzehogeschool Groningen
Lectoraat Juridische Aspecten van Ondernemerschap
Lector: Petra Oden

Hogeschool van Amsterdam
Lectoraat Legal Management (and Technology)
Lectoren: Arnt Mein en Ivar Timmer

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Onderzoeksgroep Oprecht Begrijpelijk
Hoofdonderzoekers: Amber Oomen-Delhaye en Bas Kerssies

Hogeschool Inholland
Lectoraat Recht & Veiligheid
Lectoren: Marnix Eysink Smeets

Hogeschool Leiden
Lectoraat Recht & Rechtvaardigheid
Lector: Gerdo Kuiper

Hogeschool Utrecht
Lectoraat Toegang tot het Recht
Lector: Quirine Eijkman

Saxion Hogeschool
Lectoraat Weerbare democratie
Lector: Willeke Slingerland

Zuyd Hogeschool
Lectoraat Preventive Law
Lector: Eric van de Luijtgaarden